top of page
fotomontaz - 3b.jpg

LXXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego
"Polska zootechnika w świetle Europejskiego Zielonego Ładu"

13-15 września 2023, Wrocław

O Zjeździe:

LXXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego (PTZ), pod wiodącym tytułem „Polska zootechnika w świetle Europejskiego Zielonego Ładu”, zostanie zorganizowany jako trzydniowe wydarzenie w dniach 13 – 15 września 2023 r. Organizatorem Zjazdu jest Wrocławskie Koło PTZ, działające przy Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a współorganizatorem Instytut Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

 

​Nadrzędnym celem Zjazdu będzie dokonanie analizy stanu polskiej zootechniki w związku z wdrażaniem Europejskiego Zielonego Ładu, tj. strategii na rzecz zrównoważonej gospodarki UE, której celem jest przekształcenie UE wsprawiedliwe iprosperujące społeczeństwo żyjące w nowoczesnej, oszczędzającej zasoby ikonkurencyjnej gospodarce, dążącej do osiągnięcia neutralności klimatycznej. W oparciu o dyskusje w gronie naukowców i praktyków analizie poddane zostaną przede wszystkim dwie strategie Zielonego Ładu – „Od pola do stołu” i na rzecz bioróżnorodności. Zjazd będzie platformą wymiany poglądów pomiędzy naukowcami z wielu ośrodków badawczych oraz hodowcami i producentami z całej Polski. W trakcie obrad omówione zostaną możliwości wdrażania osiągnięć naukowych do praktyki zootechnicznej, ochrony środowiska rolniczego i ochrony zasobów naturalnych. Zaprezentowane będą osiągnięcia zootechniki w kontekście szans, ale też zagrożeń wynikających z konieczności wdrażania strategii Europejskiego Zielonego Ładu.

Projekt LXXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego we Wrocławiu dofinansowano ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Doskonała Nauka – Wsparcie konferencji naukowych na podstawie umowy nr DNK/SN/549649/2022 w kwocie 64 739,00 zł

bottom of page